Gartneren tilbyr/Priser:

Kan Hage hjelper deg med


  • Generell skjøtsel av hage og grøntområde, fast skjøtsel kan avtales
  • Beskjæring av hekk, prydbusker/trær, frukttrær, bærbusker
  • Planting av busker, prydtrær, frukttrær og stauder
  • Utforming av blomsterbed, plantevalg og skjøtselsplan
  • Innkjøp av planter
  • Rydding av uønsket vegetasjon
  • Tilkjøring av jord, planter, gjødsel mm.
  • Planlegging og opparbeiding av kjøkkenhage/grønnsakshage


Vi har kontakter som kan være behjelpelige med bortkjøring av hageavfall og hjelper gjerne til med koordinering av dette.


Timepris kr 830,- 


Befaring etter timepris. Vi regner normalt en time inkludert kjøretid. 


Hageveiledning: kr. 2200,- inkl. mva for 1. time. Tar det mer tid faktureres kr. 830,- inkl. mva per ekstra time. Evt kjørekostanader/parkeringsutgifter vil legges til.